Registrirajte se

Obavezno unesite polja označena sa *

Registriraj se!

 
Newsletter HP Mostar

Newsletter HP Mostar

  • Želim povremeno primati obavijesti od Hrvatske pošte Mostar

  • Ne želim više primati obavijesti od Hrvatske pošte Mostar

Poštanski brojevi u BiH

Pu brojNaziv poštanskog ureda
A
78255ALEKSANDROVAC (SP BL)
77246ARAPUŠA (BHP SA)
76219ARIZONA (BHP SA)
89245
B
AVTOVAC (SP BL)
72286BABANOVAC (BHP SA)
75290BANOVIĆI (BHP SA)
78000BANJA LUKA (SP)
74273BANJA VRUĆICA (SP BL)
70267BARAĆI (SP BL)
76312BATKOVIĆ (SP BL)
72233BEGOV HAN (BHP SA)
73207 BERIČ (BHP SA)
88363BERKOVIĆI (SP BL)
77000BIHAĆ (BHP SA)
76204BIJELA (Bosna) (HP MO)
73263BIJELO BRDO (SP BL)
76300BIJELJINA (SP BL)
76321BIJELJINSKO SUHO POLJE (SP)
72256 BILA (HP MO)
71253BILALOVAC (BHP SA)
89230BILEĆA (SP BL)
88268BILETIĆ POLJE (HP MO)
72248BILJEŠEVO (BHP SA)
70262BJELAJCI (SP BL)
88407BJELIMIĆI (BHP SA)
88201
70259
BLAGAJ (BHP SA)
BLAGAJ kod Kupresa (HP MO) *
74275BLATNICA (SP BL)
88263BLATNICA (HP MO)
71215BLAŽUJ (BHP SA)
76210BOĆE (HP MO)
76277BOK (HP MO)
74322BOLJANIĆ (SP BL)
88405BORAČKO JEZERO (BHP SA)
73225BORIKE (SP BL)
88365BOROJEVIĆI (HP MO)
77240
74414
BOSANSKA KRUPA (BHP SA)
BOSANSKI DUBOČAC (SP BL)*
77250BOSANSKI PETROVAC (BHP SA)
80270 BOSANSKO GRAHOVO (HP MO)
74221BOSANSKO SUHO POLJE (SP BL)*
88408BRADINA (BHP SA)
75420BRATUNAC (SP BL)
76000BRČKO (SP BL)
77205BREKOVICA (BHP SA)
74210BRESTOVO (SP BL)
71255BRESTOVSKO (HP MO)
71370 BREZA (BHP SA)
79208BREZIČANI (SP BL)
76216BREZOVO POLJE (SP BL)
74206BRIJESNICA kod Doboja (BHP SA)
76206 BRKA (BHP SA)
72243BRNJIC (BHP SA)
88243BROĆANAC (HP MO)
73309 BROD (SP BL)
76313BRODAC (SP BL)
78204BRONZANI MAJDAN (SP BL)
74459 BRUSNICA VELIKA (BHP SA)
72295BUČIĆI (HP MO)
79269BUDIMLIĆ JAPRA (SP BL)*
70230BUGOJNO (BHP)
75203BUKINJE (BHP SA)
74277BULETIĆ (SP BL)
88202BUNA (HP MO)
74416 BUNAR (SP BL)*
88366BURMAZI (HP MO)
72260BUSOVAČA (HP MO)
88409BUTUROVIĆ POLJE (BHP SA)
77245BUŽIM (BHP SA)
C
75405CAPARDE (SP BL)
71347CAREVA ĆUPRIJA (BHP SA)
77220CAZIN (BHP SA)
74211CEROVICA (SP BL)
78403CEROVLJANI (SP BL)
76239CRKVINA (SP BL)
88367CRNIĆI (HP MO)
76328
Č
CRNJELOVO (SP BL)
73280ČAJNIČE (SP BL)
88300ČAPLJINA (HP MO)
72224ČARDAK (BHP SA)
72246ČATIĆI (BHP SA)
74274ČEČAVA (SP BL)
80211ČELEBIĆ (HP MO)*
88404ČELEBIĆI (BHP SA)
73307ČELEBIĆI (SP BL)
75246ČELIĆ (BHP SA)
78240ČELINAC (SP BL)
89243ČEMERNO (SP BL)
88265ČERIN (HP MO)
88260ČITLUK (HP MO)
Ć
77226ĆORALIĆI (BHP SA)
78427
D
ĆUKALI (SP BL)
71221DEJČIĆI (BHP SA)
71223DELIJAŠ (BHP SA)
79243DEMIROVAC (SP BL)
74400DERVENTA (SP BL)
75444DERVENTA (SP BL)
70204DIVIČANI (HP MO)
89233DIVIN (SP BL)
74000DOBOJ (SP BL)
75328DOBOROVCI (BHP SA)
70210DOBRETIĆI (HP MO)
71124DOBRINJA (SP BL)
79223DOBRLJIN (SP BL)
71232DOBRO POLJE (SP BL)*
77242DOBRO SELO (BHP SA)
73247DOBRUN (SP BL)
75206DOKANJ (BHP SA)
72278DOLAC NA LAŠVI (BHP SA)
88446DOLJANI (HP MO)
76233DOMALJEVAC (HP MO)
88305DOMANOVIĆI (HP MO)
76293DONJA DUBICA (HP MO)*
76274DONJA MAHALA (HP MO)
76237
71305
DONJA SLATINA (SP BL)
DONJE MOŠTRE (BHP SA)
79228DONJI AGIĆI (SP BL)
76109DONJI BREZIK (SP BL)
79266DONJI KAMENGRAD (BHP SA)
88343DONJI MAMIĆI (HP MO)
76297DONJI SVILAJ (HP MO)
70220 DONJI VAKUF (BHP MO)
78432DONJI VIJAČANI (SP BL)
79289DONJI VRBLJANI (SP BL)
74209DRAGALOVCI (SP BL)
76323DRAGALJEVAC (SP BL)
78215DRAGOČAJ (SP BL)
88215DREŽNICA (BHP SA)
79290 DRINIĆ (SP BL)
88344DRINOVCI (HP MO)
73244DRINSKO (SP BL)*
75410DRINJAČA (SP BL)
80260DRVAR (HP MO)
70237DRVETINE (BHP SA)
75358DUBOKI POTOK (BHP SA)
75308DUBOŠTICA (BHP SA)
79227DUBOVIK (SP BL)
78411DUBRAVE (SP BL)
75274DUBRAVE DONJE (BHP SA)
75273DUBRAVE GORNJE (BHP SA)
74483DUGO POLJE (SP BL)
75445DUŠANOVO (SP BL)
89202DUŽI (SP BL)*
88342DUŽICE (HP MO)
76311
Đ
DVOROVI (SP BL)
75272ĐURĐEVIK (BHP SA)
F
79264FAJTOVCI (BHP SA)
75423FAKOVIĆI (SP BL)
74218FOČA kod Doboja (SP BL)*
71270FOJNICA (BHP SA)
89247FOJNICA (SP BL)
G
88306GABELA (HP MO)
89240GACKO (SP BL)
74484GAREVAC (SP BL)
80230GLAMOČ (HP MO)
88406GLAVATIČEVO (BHP SA)
76318GLAVIČICE (SP BL)
74258GLOBARICA (HP MO)
88422GLOGOŠNICA (BHP SA)
88207GNOJNICE (BHP SA)
73303GODIJENO (SP BL)*
71275GOJEVIĆI (HP MO)
72285GOLEŠ (BHP SA)
78203GOLEŠI (SP BL)
73000GORAŽDE (BHP SA)
76296GORNJA DUBICA (HP MO)
77222GORNJA KOPRIVNA (BHP SA)
76238GORNJA SLATINA (SP BL)
75208GORNJA TUZLA (BHP SA)
78405GORNJI PODGRADCI (SP BL)
76207GORNJI RAHIĆ (BHP SA)
79288GORNJI RIBNIK (SP BL)
78438GORNJI SMRTIĆI (SP BL)
78439GORNJI ŠTRPCI (SP BL)
74272GORNJI TESLIĆ (SP BL)
70240GORNJI VAKUF (BHP SA)
76214GORNJI ZOVIK (HP MO)
89201GRAB (SP BL)
78227GRABOVICA (SP BL)
74223GRABSKA (SP BL)*
88443GRAČAC kod Prozora (HP MO)
75320GRAČANICA (BHP SA)
70233GRAČANICA kod Bugojna (BHP SA)
75276GRAČANICA SELO (BHP SA)
88392GRADAC (HP MO)
76250GRADAČAC (BHP SA)
78400GRADIŠKA (SP BL)
76234GREBNICE (HP MO)
88340GRUDE (HP MO)
80205GUBER (HP MO)
72277GUČA GORA (BHP SA)
75404GUŠTERI (SP BL)
H
71240HADŽIĆI (BHP)
72225HAJDAREVIĆI (BHP SA)
72245HALJINIĆI (BHP SA)
72281HAN BILA (BHP SA)
71360HAN PIJESAK (SP BL)
88368HODOVO (HP MO)
71322HOTONJ (BHP SA)*
71212HRASNICA (BHP SA)
88395HRASNO (HP MO)
73295HRENOVICA (BHP SA)*
71144HREŠA (SP BL)
78436HRVAĆANI (SP BL)
89203HUM (SP BL)*
75216HUSINO (BHP SA)
88394HUTOVO (HP MO)*
I
71210ILIDŽA (BHP SA)
71380 ILIJAŠ (BHP SA)
73208ILOVAČA (BHP SA)
78234IMLJANI (SP BL)
77208IZAČIĆ (BHP SA)
J
88420JABLANICA (BHP SA)
74256JABLANICA kod Maglaja (BHP SA)*
73255JABUKA kod Foče (BHP SA)*
71423JAHORINA (SP BL)
70101JAJCE (HP MO)
76316JANJA (SP BL)
72215JANJIĆI (BHP SA)
88224JARE (HP MO)
78233JAVORANI (SP BL)
74264JELAH (BHP SA)
70206JEZERO (SP BL)
77241JEZERSKI (BHP SA)
79244JOHOVA (SP BL)
73319JOŠANICA (SP BL)
78244JOŠAVKA (SP BL)
K
72264KAĆUNI (BHP SA)
72240KAKANJ (BHP SA)
74413KALENDEROVCI (SP BL)
75260KALESIJA (BHP SA)
71230KALINOVIK (SP BL)
74268KALOŠEVIĆ (BHP SA)
71355KALJINA (SP BL)
77204KAMENICA (BHP SA)
72265KAONIK (HP MO)
70235KARADŽE (BHP SA)
72284KARAULA (BHP SA)
71213KASINDO (SP BL)
80246KAZAGINAC (HP)
88283KIFINO SELO (SP BL)
71222KIJEVO kod Sarajeva (SP BL)*
71250KISELJAK (HP MO)
75211KISELJAK kod Tuzle (BHP SA)
75280KLADANJ (BHP SA)
74452KLAKAR DONJI (SP BL)
88324KLOBUK (HP MO)
74207KLOKOTNICA (BHP SA)
79280KLJUČ (BHP SA)
78230KNEŽEVO (SP BL)
79246KNEŽICA (SP BL)
71356KNEŽINA (SP BL)
78423KOBAŠ (SP BL)
71323KOBILJA GLAVA (BHP SA)
88226KOČERIN (HP MO)
78409 KOČIĆEVO (SP BL)
78207KOLA (SP BL)
74454KOLIBE GORNJE (SP BL)*
80244KONGORA (HP MO)
88400KONJIC (BHP SA)
77249KONJODER (BHP SA)
74489KOPRIVNA (SP BL)
74456KORAČE (SP BL)*
75247KORAJ (SP BL)
74253KOSOVA (BHP SA)
74222KOSTAJNICA (SP BL)
76276KOSTRČ (HP MO)
78220KOTOR VAROŠ (SP BL)
74215KOTORSKO (SP BL)
72226KOVAČI (BHP SA)
79202KOZARAC (SP BL)
79240KOZARSKA DUBICA (SP BL)
73314KOZJA LUKA (SP BL)*
75413KOZLUK (SP BL)
72244KRALJEVA SUTJESKA (BHP SA)
79284KRASULJE (BHP SA)
75422KRAVICA (SP BL)*
76212KREPŠIĆ (SP BL)
71260KREŠEVO (HP MO)
78256KRIŠKOVCI (SP BL)
77253KRNJEUŠA (BHP SA)
78206KRUPA na Vrbasu (SP BL)
72253KRUŠČICA (BHP SA)
88203KRUŠEVO (HP MO)
78226KRUŠEVO BRDO (SP BL)*
78424KUKULJE (SP BL)
71216KULA (SP BL)
78443KULAŠI (SP BL)
77206KULEN VAKUF (BHP SA)
74415KULINA (SP BL)*
80320
L
80320 KUPRES (HP MO)
78250LAKTAŠI (SP BL)
78407LAMINCI – SREĐANI (SP BL)
79204LAMOVITA (SP BL)
89208LASTVA (SP BL)
72216LAŠVA (BHP SA)
71254LEPENICA (HP MO)
74453LIJEŠĆE (SP BL)*
78222LIPLJE (SP BL)
75213LIPNICA (BHP SA)
78434LIŠNJA (SP BL)
80204LIŠTANI (HP MO)
80101LIVNO (HP MO)
76278LONČARI (SP BL)
75240LOPARE (SP BL)
75300LUKAVAC (BHP SA)
75301LUKAVAC MJESTO (BHP SA)
71126LUKAVICA (BHP SA)
75327LUKAVICA (BHP SA)
74411LUPLJANICA (SP BL)*
80203LUSNIĆ (HP MO)
79267LUŠCI PALANKA (BHP SA)
LJ
75214LJUBAČE (BHP SA)
79206LJUBIJA (SP BL)
88380LJUBINJE (SP BL)
89209LJUBOMIR (SP BL)
88320LJUBUŠKI (HP MO)
88223
M
LJUTI DOLAC (HP MO)
74250MAGLAJ (BHP SA)
74216MAJEVAC (SP BL)
77235MALA KLADUŠA (BHP SA)
74418MALA SOČANICA (SP BL)
75326MALEŠIĆI (BHP SA)
76208MAOČA (BHP SA)
77265MARTIN BROD (BHP SA)
78223MASLOVARE (SP BL)
78410MAŠIĆI (SP BL)
76271MATIĆI (HP MO)
74203MATUZIĆI (BHP SA)
73242MEĐEĐA (SP BL)*
76257MEĐIĐA DONJA (BHP SA)
88266MEĐUGORJE (HP MO)
73285MEĐURJEČJE (SP BL)*
79247MEĐUVOĐE (SP BL)
72282MEHURIĆI (BHP SA)
75267MEMIĆI (BHP SA)*
73228MESIĆI (SP BL)*
80243MESIHOVINA (HP MO)
75446MILIĆI (SP BL)
74485MILOŠEVAC (SP BL)
73283MILJENO (SP BL)
73313MILJEVINA (SP BL)
75329MIRIČINA (BHP SA)
74417MIŠINCI (SP BL)*
74480MODRIČA (SP BL)
71428MOKRO (SP BL)
89204MOSKO (SP BL)
88000MOSTAR (HP MO)
75212MRAMOR (BHP SA)
73206MRAVINJAC (BHP SA)
70260MRKONJIĆ GRAD (SP)
N
89249NADINIĆI (SP BL)*
72212 NEMILA (BHP SA)
88390NEUM (HP MO)
88280NEVESINJE (SP BL)
71383NIŠIĆI (BHP SA)
72276NOVA BILA (HP MO)
78418NOVA TOPOLA (SP BL)
76295NOVI GRAD (HP MO)*
79220NOVI GRAD (SP BL)
74254NOVI ŠEHER (HP MO)
72290NOVI TRAVNIK (HP)
74457NOVO SELO (SP BL)*
78428NOŽIČKO (SP BL)
O
70225OBORCI (BHP SA)
76235OBUDOVAC (SP BL)
76290ODŽAK (HP MO)
88285ODŽAK (SP BL)
71340OLOVO (BHP SA)
79203OMARSKA (SP BL)
72293OPARA (BHP SA)
78406ORAHOVA (SP BL)
75323ORAHOVICA DONJA (BHP SA)
76270ORAŠJE (HP MO)
80206ORGUZ (HP MO)
75434OSATICA (SP BL)*
74412OSINJA (SP BL)
74225OSJEČANI (SP BL)
75406OSMACI (SP BL)
88423OSTROŽAC (BHP SA)
77228OSTROŽAC kod Cazina (BHP SA)
76279OŠTRA LUKA (HP MO)
79263OŠTRA LUKA (HP MO)
77244OTOKA (BHP SA)
72238OZIMICA (HP MO)
P
70243PAJIĆ POLJE (BHP SA)
74255PAKLENICA (SP BL)
78437PALAČKOVCI (SP BL)
71420PALE (SP BL)
75453PAPRAČA (SP BL)
71243PAZARIĆ (BHP SA)
77227PEĆIGRAD (BHP SA)
76256PELAGIĆEVO (SP BL)
74317PETROVO (SP BL)
75412PILICA (SP BL)
78217PISKAVICA (SP BL)
77248PIŠTALINE (BHP SA)*
89235PLANA (SP BL)*
70275PLJEVA (SP BL)
72252POČULICA (BHP SA)*
71425PODGRAB (SP BL)
80209PODHUM (HP MO)
71387PODLUGOVI (BHP SA)
74217PODNOVLJE (SP BL)
88403PODORAŠAC (BHP SA)
75355PODORAŠJE (BHP SA)
70266PODRAŠNICA (SP BL)
88206PODVELEŽ (BHP SA)
77232PODZVIZD (BHP SA)
77209POKOJ (BHP SA)
88204POLOG (HP MO)*
88402POLJE BIJELA (BHP SA)
89206POLJICE (SP BL)*
75303POLJICE kod Tuzle (BHP SA)
78242POPOVAC (SP BL)
88240POSUŠJE (HP MO)
78216POTKOZARJE (SP BL)
88208POTOCI (BHP SA)
76298POTOČANI (HP MO)
78435POTOČANI (SP BL)
75433POTOČARI (SP BL)
73290PRAČA (BHP SA)
73245PRELOVO (SP BL)
72254PREOČICA (BHP SA)*
79287PREVIJA (SP BL)
74276PRIBINIĆ (SP BL)
75249PRIBOJ kod Lopara (SP BL)
88288PRIDVORCI (SP BL)*
79000PRIJEDOR (SP BL)
80202PRILUKA (HP MO)
75248PIPERI (SP BL)
80245PRISOJE (HP MO)
78430PRNJAVOR (SP BL)
74214PRNJAVOR MALI (SP BL)
75304PROKOSOVIĆI (BHP SA)*
88327PROLOG (HP MO)
88440PROZOR (HP MO)
76292PRUD (HP MO)
70223PRUSAC (BHP SA)
71335PRŽIĆI (HP MO)
72207PUHOVAC (BHP SA)
75305PURAČIĆ (BHP SA)
R
88325RADIŠIĆI (HP MO)
75268RAINCI GORNJI (BHP SA)
88245RAKITNO (HP MO)
71217RAKOVICA (BHP SA)
88370RAVNO (HP MO)
78429RAZBOJ LIJEVČE (SP BL)
76218RAŽLJEVO (SP BL)
79288RIBNIK (SP BL)
77215RIPAČ (BHP SA)
73220ROGATICA (SP BL)
80247ROŠKO POLJE (HP MO)
79226RUDICE (SP BL)
73260RUDO (SP BL)
88347
S
RUŽIĆI (HP MO)
79285SANICA GORNJA (BHP SA)
79260SANSKI MOST (BHP SA)
75411SAPNA (BHP SA)
78202SARAČICA (SP BL)
71000SARAJEVO (BHP)
71321SEMIZOVAC (BHP SA)
76205SEONJACI (HP MO)
74458SIJEKOVAC (SP BL)*
75207SIMIN HAN (BHP SA)
78422SITNEŠI (SP BL)
79283SITNICA (SP BL)
74212SJENINA (SP BL)*
75436SKELANI (SP BL)
74261SKUGRIĆ (SP BL)
75353SLADNA (BHP SA)
74271SLATINA (SP BL)
78253SLATINA ILIDŽA (SP BL)
74323SOČKOVAC (SP BL)
71350SOKOLAC (SP BL)
71218SOKOLOVIĆ KOLONIJA (BHP SA)
71357SOKOLOVIĆI (SP BL)
88345SOVIĆI (HP MO)
78420SRBAC (SP BL)
73300SRBINJE (SP BL)
75430SREBRENICA (SP BL)
75350SREBRENIK (BHP SA)
71385SREDNJE (BHP SA)
79249SREFLIJE (SP BL)
76258SRNICE (BHP SA)
79224SRPSKA KOSTAJNICA (SP BL)
74450SRPSKI BROD (SP BL)
73110SRPSKO GORAŽDE (SP BL)
71123SRPSKO SARAJEVO (SP BL)
74208STANARI (SP BL)
78243STARA DUBRAVA (SP BL)
79268STARI MAJDAN (BHP SA)
72251STARI VITEZ (BHP SA)
77224STIJENA (BHP SA)
73223STJENICE (SP BL)
75324STJEPAN POLJE (BHP SA)
88360STOLAC (HP MO)
72209STRANJANI (BHP SA)
73267STRGAČINA (SP BL)*
78208STRIČIĆI (SP BL)
70273STROJICE (SP BL)
88323STUDENCI (HP MO)
75283STUPARI (BHP SA)
79229
Š
SVODNA (SP BL)
76230ŠAMAC (SP BL)
76209ŠATOROVIĆI (BHP SA)
88446ŠĆIPE (BHP SA)*
88445ŠĆIT (HP MO)*
75450ŠEKOVIĆI (SP BL)
75275ŠERIĆI (BHP SA)
75245ŠIBOŠNICA (BHP SA)
78433ŠIBOVSKA (SP BL)
70270ŠIPOVO (SP BL)
78224ŠIPRAGE (SP BL)
88220ŠIROKI BRIJEG (HP MO)
74279ŠNJEGOTINA GORNJA (SP BL)
75356ŠPIONICA (BHP SA)
77223ŠTURLIĆ (BHP SA)
80249ŠUJICA (HP MO)
77234
T
ŠUMATAC (BHP SA)
71244TARČIN (BHP SA)
75414TEOČAK (BHP SA)
74270TESLIĆ (SP BL)
74260TEŠANJ (BHP SA)
74266TEŠANJKA (BHP SA)
88348TIHALJINA (HP MO)
75357TINJA (BHP SA)
75455TIŠĆA (SP BL)
73311TJENTIŠTE (SP BL)
77233TODOROVO (BHP SA)
75265TOJŠIĆI (BHP SA)
76272TOLISA (HP MO)
79265TOMINA (BHP SA)
80240TOMISLAVGRAD (HP MO)
72213TOPČIĆ POLJE (BHP SA)
70224TORLAKOVAC (BHP SA)
72270TRAVNIK (BHP SA)
88375TREBINJA (HP MO)
89000TREBINJE (SP BL)
78252TRN (SP BL)
76335TRNOVA DONJA (SP BL)
71220TRNOVO (SP BL)
76310TRNJACI (SP BL)
77225TRŽAČKA RAŠTELA (BHP SA)
72283TURBE (BHP SA)
75306TURIJA (BHP SA)
78404TURJAK (SP BL)
75000
U
TUZLA (BHP SA)
76330UGLJENIK (SP BL)
74278UGODNOVIĆI (SP BL)
71233ULOG (SP BL)
70280USKOPLJE (HP MO)
74230USORA (HP MO)
73250USTIKOLINA (BHP SA)
73202USTIPRAČA (SP BL)
73265UVAC (SP BL)
88444UZDOL (HP MO)
V
73249VARDIŠTE (SP BL)
71330VAREŠ (BHP SA)
71333VAREŠ MAJDAN (BHP SA)
77243VAROŠKA RIJEKA (BHP SA)
74213VELIKA BUKOVICA (SP BL)
77207VELIKA GATA (BHP SA)
77230VELIKA KLADUŠA (BHP SA)
76329VELIKA OBARSKA (SP BL)
80208VIDOŠI (HP MO)
76275VIDOVICE (HP MO)
70202VINAC (BHP SA)
74455VINSKA (SP BL)
88247VIR (HP MO)
71300VISOKO (BHP SA)
73240VIŠEGRAD (SP BL)
88307VIŠIĆI (HP MO)
72250VITEZ (HP MO)
88326VITINA (HP MO)
74265VITKOVCI DONJI (SP BL)
73205VITKOVIĆI (BHP SA)
75440VLASENICA (SP BL)
71320VOGOŠĆA (BHP SA)
71214VOJKOVIĆI (BHP SA)
70246VOLJEVAC (BHP SA)
70247VOLJICE (BHP SA)
72227VOZUĆA (BHP SA)
74487VRANJAK (SP BL)
88113VRAPČIĆI (BHP SA)
75248VRAŽIĆI (BHP SA)
78211VRBANJA (SP BL)
78225VRBANJCI (SP BL)
78408VRBAŠKA (SP BL)
77231VRNOGRAČ (BHP SA)
77203VRSTA (BHP SA)
76325VRŠANI (SP BL)
77254VRTOČE (BHP SA)*
76254VUČKOVCI (BHP SA)
74470
Z
VUKOSAVLJE (SP BL)
73287ZABORAK (SP BL)
76333ZABRĐE (SP BL)
78221ZABRĐE (SP BL)
78214ZALUŽANI (SP BL)
73305ZAVAJT (SP BL)
72220ZAVIDOVIĆI (BHP SA)
74451ZBORIŠTE (SP BL)
77236ZBORIŠTE (BHP SA)
76259ZELINJA (BHP SA)
72000ZENICA (BHP SA)
88286ZOVI DO (SP BL)
75400
Ž
ZVORNIK (SP BL)
76273ŽABAR DONJI (SP BL)
72236ŽELJEZNO POLJE (BHP SA)
73226ŽEPA (SP BL)
72230ŽEPČE (HP MO)
75270ŽIVINICE (BHP SA)
75271ŽIVINICE GORNJE (BHP SA)
71373ŽUPČA (BHP SA)
* Pošta je privremeno zatvorena

(HP MO) - Hrvatska pošta Mostar
(BHP SA) - BH pošta Sarajevo
(SP BL) - Srpske pošte Banja Luka