Registrirajte se

Obavezno unesite polja označena sa *

Registriraj se!

 
Newsletter HP Mostar

Newsletter HP Mostar

 • Želim povremeno primati obavijesti od Hrvatske pošte Mostar

 • Ne želim više primati obavijesti od Hrvatske pošte Mostar

BRZA KUPNJA

BRZA KUPNJA

080 088 088

Na temelju članka 142. Zakona o obveznim odnosima FBiH („Službeni list RBiH“, br. 2/92, 13/93 i 13/94) i Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 25/06) Uprava Društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar donosi:

OPĆE UVJETE
POSLOVANJA WEB SHOP-a

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet)

(1) Ovim Općim uvjetima za poslovanje web shop-a (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obveza u vezi s prodajom roba putem internetske stranice epostshop.ba koje obavlja Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) u okviru svoje registrirane djelatnosti.
(2) Prodavatelj je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti: 47.91, Trgovina na malo putem pošte ili interneta, te ispunjava uvjete za obavljanje predmetne djelatnosti u skladu sa zakonskim propisima.
(3) Korištenjem internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice epostshop.ba u skladu s njima. Hrvatska pošta d.o.o. Mostar može izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete poslovanja web shop-a bez prethodne obavijesti te će tako promijenjene Opće uvjete poslovanja objaviti na internetskoj stranici epostshop.ba. Izmjene Općih uvjeta primjenjuju se od dana objave.
(4) Posjećivanjem internetske stranice web shop-a HP Mostar komunicirate elektroničkim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektroničkim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.
(5) U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, na pojedinim mjestima koristi se termin Krajnji korisnik i termin Kupac - u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Prodavatelja već sklopljen Ugovor o kupoprodaji.

Članak 2.
(Podaci o Prodavatelju)

Prodavatelj robe je Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, Ulica Tvrtka Miloša b.b., 88000 Mostar, ID br.: 4227270280004, PDV br.: 227270280004, matični registracijski broj 1-10867 kod Županijskog suda Mostar, žiro račun Raiffeisen Bank 1610200016940081 i UniCredit Bank 3381002202006334, tel.: 036 445 000, koju zastupa direktor - predsjednik Uprave Mate Rupčić

Članak 3.
(Kupac)

Kupcem može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja prihvaća Opće uvjete poslovanja Prodavatelja. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Asortiman roba koje Prodavatelj nudi putem internetske stranice epostshop.ba smatra se općom ponudom u smislu Zakona o obveznim odnosima ako postoji naznaka cijene uz proizvod.

Smatra se da je Ugovor sklopljen kada:

 • Prodavatelj primi narudžbu Kupca čime se smatra da Kupac prihvaća ponudu.
 • Kupac plati cijenu ili učini neku drugu radnju koja se na temelju ponude, poslovne prakse između strana ili običaja može smatrati kao izjava o prihvaćanju.

U slučaju da je na oglasnom prostoru izričito naveden rok do kojeg ponuda obvezuje ili neki drugi uvjet kao npr. „ponuda je otvorena do...“ / „do isteka zaliha“ Prodavatelja i Kupca obvezuju navedeni uvjeti.

Opoziv narudžbe Kupac može izvršiti ukoliko je stigao prije plaćanja.

Smatra se da je Ugovor sklopljen u sjedištu Prodavatelja bez obzira na prebivalište ili sjedište Kupca.

Prihvaćanje online uvjeta poslovanja Prodavatelja Kupac potvrđuje elektroničkim putem, prilikom kupnje proizvoda putem web shop-a epostshop.ba

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronički naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih na Prodavatelja.

Ugovor sklopljen primitkom narudžbe putem interneta smatra se Ugovorom u elektroničkom obliku.

Ugovor sklopljen primitkom narudžbe putem interneta smatra se Ugovorom na daljinu.

Ugovor sklopljen primitkom narudžbe putem interneta smatra se maloprodajom.

Veleprodajna ponuda nije predmet i nije obuhvaćena ovim Općim uvjetima poslovanja.

Naručivanjem na ovoj internetskoj stranici Kupac izjavljuje da je stariji od 18 godina i da ima zakonsko pravo sklapanja obvezujućih ugovora.

Članak 4.
(Registracija kupca)

Prodavatelj omogućuje online kupovinu jednokratno, a za Kupca koji žele postati stalni kupac postoji mogućnost registracije kao stalnog kupca.

Za osobe koje žele postati stalni kupci postoji mogućnost registracije kroz unos korisničkog imena i lozinke nakon čega se nastavlja proces kupovine. U aplikaciju se pohranjuju samo kontaktni podaci Kupca. Podaci vezani uz kreditne kartice ne pohranjuju se.

Registracijom Kupac ujedno daje suglasnost za obradu podataka isključivo u svrhe kupoprodaje i ostvarivanja kontakata za obraćanje pismenim putem, telefonski ili elektroničkom poštom, te dostavljanje reklamnih materijala na kućnu adresu kojim će se Kupca obavještavati o pogodnostima i novostima u svojoj ponudi.

Kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

Osobni podaci zaštićeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i u skladu s odredbama ovih uvjeta o privatnosti podataka.

Detaljan postupak i uputa registracije opisan je na web stranici u rubrici 'Kako kupovati' .

Članak 5.
(Naručivanje)

Prodavatelj putem web shop-a omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u ponudi i na zalihi prodavaonice iz koje se dostavlja pojedinom Kupcu, a prema adresi dostave Kupca.

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda tvrtke posredstvom web shop-a. Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja.

Prodavatelj nastoji osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama, ali i zadržava pravo izmjene podataka i sadržaja na internetskoj stranici epostshop.ba bez prethodne najave i posebne obavijesti.

Članak 6.
(Web shop)

Prodavatelj putem web shop-a, epostshop.ba, omogućava kupnju iz asortimana roba i usluga prikazanih na web izlogu, što je jasno istaknuto na način da je u košaricu za kupnju moguće dodati / kupiti one proizvode koji su istaknuti.

Online kupovanje odvija se putem elektroničkog obrasca / košarice pomoću koje kupac bira željene proizvode i njihove količine, te način isporuke.

Fotografije proizvoda prikazanih na epostshop.ba su simbolične i ne jamče svojstva proizvoda.

Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama i uključuju PDV. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijene bez obveze da obavijesti o istome. Ako je dostavna adresa na teritoriju BiH, Kupcu neće biti naplaćeni dodatni porezi. Ukoliko je dostavna adresa izvan BiH postoji mogućnost od naplate dodatnih troškova poput troškova carine, špediterskih troškova, poreza (uključujući i PDV) i dodatnih troškova koji će biti naplaćeni Kupcu nakon što pošiljka stigne na teritorij države Kupca, a za koje Prodavatelj nema uvid niti utjecaj. Sve dodatne troškove snosi Kupac.

U slučaju akcijskih ponuda, cijena i uvjeti prodaje vrijede do isteka roka koji je naveden uz proizvod na internetskoj stranici epostshop.ba

Sve narudžbe proizvoda ovise o dostupnosti. U skladu s tim Prodavatelj zadržava pravo u slučaju poteškoća vezanih uz dostavu proizvoda ili nedostatka artikala na skladištu, ponuditi Kupcu zamjenski proizvod iste kvalitete i vrijednosti. Ako Kupac ne pristaje naručiti zamjenski proizvod, Prodavatelj uplaćeni iznos vraća Kupcu.

Članak 7.
(Plaćanje)


Naručenu robu na epostshop.ba Kupac može platiti na sljedeće načine:

 1. Plaćanje kreditnim karticama: MasterCard, Maestro i Visa preko Pik Pay servis
 2. Plaćanje pouzećem - plaćanje pouzećem vrijedi samo za dostavu proizvoda unutar BiH
 3. Plaćanje po predračunu

Kada Kupac odabere opciju „Zaključi narudžbu”, potvrđuje vlasništvo kreditne kartice.

Kreditne kartice su podložne provjeri i odobrenju od strane subjekta koji ju je izdao. Ako subjekt ne odobrava isplatu, Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili neuspjeh dostave i neće biti u mogućnosti zaključiti bilo kakav ugovor s Kupcem.

Neki od načina plaćanja uključuju dodatne troškove plaćanja na što Prodavatelj nema utjecaj. Prodavatelj u slučaju međunarodne transakcije (prodaja na inozemnom tržištu) ne snosi dodatne naknade zbog valutne razmjene. Stoga, ako bi se iznos dugovanja / potraživanja na kreditnoj kartici Kupca razlikovao od prikazane cijene na kraju postupka kupnje / potvrđenog iznosa, Kupac se može obratiti svojoj banci za dodatne informacije o troškovima ili razmjenama valuta vezanih za takve transakcije.

Članak 8.
(Rokovi isporuke, otprema, dostava i preuzimanje)

Mogućnosti dostave robe naručene preko epostshop.ba su:

 1. Brza pošta (unutar BiH)
 2. DHL
 3. Vrijednosno pismo
 4. Preporučena pošiljka

Za svaku pošiljku Kupac ovjerava primitak potpisom dostavne liste, po primitku pošiljke. U skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane Kupca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga su pošiljatelj i dostavljač oslobođeni bilo kakve naknadne odgovornosti.

Naručena roba bit će upakirana na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

Ukoliko je pošiljka oštećena, Kupac je dužan odbiti preuzimanje i vratiti je dostavljaču, te o tome obavijestiti Prodavatelja u roku 24 sata na adresu epostshop@post.ba ili broj telefona 080 088 088 te za inozemstvo +387 36 445 045.

U slučaju da Kupac nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Članak 9.
(Reklamacije i povrat reklamirane robe)

Prema Zakonu o zaštiti potrošača Kupac ima pravo na prigovor ili na zahtjev za povratom novca u definiranim rokovima. Rok za prigovor ili povrat novca teče od datuma na računu o prodaji robe.

Ako Kupac, bez obzira na pakiranje i redovitu uporabu potrebnu za testiranje proizvoda, proizvod vrati s velikim oštećenjem ili u stanju zbog kojeg Prodavatelju nije moguće prodati proizvod (nije pogodno za prodaju), Prodavatelj nije odgovoran za povrat plaćenog iznosa Kupcu.

U svakom slučaju, Kupac mora proizvod vratiti zajedno s računom koji je dobio kada je proizvod isporučen.

Kupac ima pravo uložiti prigovor na robu ukoliko je ista isporučena neispravna ili s greškom koja nije nastala oštećenjem u transportu, te u slučaju isporuke robe koja nije naručena.Takav nedostatak Kupac je dužan prijaviti pisanim putem, telefonom na 080 088 088 (inozemstvo 00387 36 445 045) ili e-mailom na adresu epostshop@post.ba najkasnije u roku od 24 sati po preuzimanju iste.

U slučaju da je Kupcu isporučena roba koju nije naručio, nakon prijave Kupac će dobiti upute za povrat robe, a Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku poslati željeni artikl. U određenim slučajevima, kako bi što kvalitetnije riješio problem Kupca, Prodavatelj može zatražiti dodatne informacije o krivo poslanoj robi poput fotografija i slično.

Prodavatelj će unutar 24 sata po zaprimanju opravdane reklamacije odobriti povrat robe, te Kupca obavijestiti o daljnjim koracima.

U slučaju da je roba koja je dostavljena Kupcu oštećena, nakon prijave, Kupac je dužan robu dostaviti na adresu Prodavatelja. Uz robu Kupac je dužan dostaviti: originalni račun i jamstveni list i originalno pakiranje proizvoda.

Postupak popravka ili zamjene neispravne, oštećene ili netočno isporučene robe biti će pokrenut idući radni dan od dana povrata iste, uz uvjet da je u slučaju povrata ista vraćena u ispravnom i neoštećenom stanju, sa svom pripadajućom dokumentacijom i priborom.

Prodavatelj se obvezuje popraviti ili zamijeniti robu za koju se ustanovi da je neispravna uslijed greške u proizvodnji ili oštećena uslijed transporta, te ispravnu robu poslati na adresu Kupca o svom trošku.

Reklamacija se ne priznaje za oštećenja i greške nastale uslijed nemarnog rukovanja, nepridržavanja uputa proizvođača, kao i štetnog djelovanja Kupca.

Troškove povrata robe snosi Kupac.

Kupac nema pravo na raskid Ugovora ukoliko se radi o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je Kupac otpakirao.

Kupac ima pravo na zahtjev za povratom novca u definiranim rokovima. U slučaju zahtjeva za povratom novca Kupac uz zahtjev treba dostaviti i ovjerenu kopiju osobne iskaznice te potvrdu banke o transakcijskom računu na koji će izvršiti povrat novca.

Članak 10.
(Servis i jamstvo)

Prodavatelj se obvezuje u jamstvenom roku, čije točno trajanje je naznačeno na ‘Jamstvenom listu’ isporučenom uz sami proizvod, popraviti ili zamijeniti svu neispravnu robu u zakonskom roku prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu proizvoda. Za svaki prodani proizvod Prodavatelj izdaje jamstvo koje dobivamo od proizvođača, tj. ovlaštenog distributera.

Kupac je dužan robu dostaviti ovlaštenom servisu na naznačenu adresu o svom trošku.

Jamstvu ne podliježu kvarovi nastali zbog nepropisnog rukovanja robom, a osobito:

 • - ako se koristi pribor koji ne odgovara tehničkim normama proizvođača
 • - ako Kupac modificira opremu
 • - ako Kupac ne poštuje uputu za rukovanje propisanu od strane proizvođača
 • - ako je kvar prouzrokovan strujnim udarom ili nepropisnim naponom struje
 • - uslijed samovoljnog otvaranja aparata
 • - uslijed mehaničkog kvara (pad, udarac, lom i sl.)

Također jamstvom nisu pokrivene promjene svojstava proizvoda koje su nastale uslijed nepridržavanja propisanih postupaka korištenja, njege i održavanja.

Kvar izvan jamstvenog roka

Kupac dostavlja proizvod ovlaštenom servisu uz prethodni dogovor. Sve troškove transporta, popravka i rezervnih dijelova snosi Kupac. Jamstvo i servis, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te Prodavatelj smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Članak 11.
(Povrat ispravne robe / raskid ugovora )

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Kupac ima pravo raskinuti Ugovor o prodaji pod sljedećim uvjetima:

 • ako u roku od 15 dana dostavi izjavu o raskidu ugovora i povratu robe
 • ako robu vrati neoštećenu i u originalnom pakovanju

Poštarina nastala pri isporuci robe izravni je trošak Kupca i ne može biti vraćena. Rok za povrat sredstava je 15 radnih dana od trenutka kada Prodavatelj primi obavještenje o raskidu Ugovora od Kupca.

Članak 12.
(Privatnost podataka)

Prodavatelj je obavezan čuvati privatnost podatka svojih kupaca, te ih neće ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama.

Podaci nužni za provedbu kartičnog plaćanja privremeno se koriste, ali ne pohranjuju, te se uz sve sigurnosne mjere prosljeđuju u realnom vremenu isključivo odgovarajućoj kartičnoj kući.

Prodavatelj ni u kojem trenutku ne pohranjuje podatke o broju kreditne kartice, datumu valjanosti ili sigurnosnom kodu iste.

Trajno se pohranjuju isključivo podaci neophodni za izdavanje računa, komunikaciju prema kupcima, te dostavu robe.

Kupcima je dostupna mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

Kupac također ima pravo zatražiti brisanje svojeg korisničkog računa/registracije, ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažurnih podataka.

Prodavatelj jamči da neće staviti na raspolaganje niti učiniti dostupnim trećim pravnim i fizičkim osobama bilo koje podatke o Kupcu uključujući i e-mail adresu i ostale podatke.

Svi su podaci o kupcima strogo čuvani i dostupni samo djelatnicima kojima su nužni za obavljanje redovitog posla. Svi djelatnici društva Prodavatelja su se potpisom Ugovora o radu obavezali na poštivanje načela zaštite privatnosti.

Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih tijela u BiH za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Prodavatelj ne odgovara za slučajne pogreške ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka, ali će poduzeti sve moguće radnje da u što kraćem roku otkloni mogućnost ponavljanja pogreške.

Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da HP d.o.o. Mostar nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Članak 13.
(Izjava o odricanju)

Prodavatelj ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost objavljenih podataka na internetskoj stranici odnosno web izlogu koji se odnose na tehničke podatke i slike proizvoda, te ostale informacije o proizvodu koje preuzima od proizvođača. Neovisno od navedenog, Kupac može dostaviti informaciju o uočenim nepravilnostima koje će Prodavatelj proslijediti proizvođaču.

Članak 14.
(Intelektualno vlasništvo)

Sadržaj web shopa epostshop.ba je zaštićen i Prodavatelj zadržava jedinstveno pravo na njegovo korištenje.

Članak 15.
(Povezane internet stranice)

Internet stranica web shop-a epostshop.ba uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole, a korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga Prodavatelj nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

Dio internet stranice web shop-a predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

Članak 16.
(Stupanje na snagu)

Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na internetskim stranicama epostshop.ba.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internetskih stranica epostshop.ba mjerodavno je pravo BiH, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internetskih stranica ili u svezi s njima utvrđuje se mjesna nadležnost suda u Mostaru.